FÖRSTA SIDA OM MONTERING

Försäljning och service

av

vattenfria toalettlösningar

 

Köhlbergs finns här för dig som Separett konsument. Vi hjälper dig med allt från kompletta installationer till service,  tips och råd.

PRISER PÅ MONTERING

(Material tillkommer) 


Ventilationssats förbränningstoalett                    1495:-


Förbränningstoalett                                                3990 :- 

(Tillkommer resekostnad, extra kostnad vid takgenomföring.)


Urinseparerande toalett                                             3990 :-

(Tillkommer resekostnad, extra kostnad vid takgenomföring.)


URINTOALETT                                                        1900 :-

(Tillkommer resekostnad)ROT-avdrag 30% på monteringskostnaden.TAKGENOMFÖRING

Vid montering genom tegeltak tillkommer inre och yttre takstos.

Vid montering genom plåttak tillkommer inre och yttre takstos samt plåthuv från plåtslagare.

Yttre takstos 75/110 mm  695:-

Innre takstos 315 :-

Extra timkostnad tillkommer.


Alla priser inkl moms.

Köhlbergs

Adress: Flatön-bua 244 b, 47491 Ellös