BILDER

Försäljning och service

av

vattenfria toalettlösningar

 Montering av förbränningstoalet, ventilationsröret monterat på usida.
Montering av Förbränningstoalett , ventilationsröret monterat på insida.

Servicebuss

CINDI Family 

Monterad i fin liten stuga.

Köhlbergs

Adress: Flatön-bua 244 b, 47491 Ellös